Szkoła Podstawowa im. siostry Anny Kaworek w Biedrzychowicach

Szkoła Podstawowa im. siostry Anny Kaworek w Biedrzychowicach

48-250 Biedrzychowice

Biedrzychowice 110

tel. 77 437 17 26

E-mail: sp.biedrzychowice@gmail.com; spbiedrzychowice@glogowek.pl

Historia Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach


Pierwsze wzmianki dotyczące naszej Szkoły pochodzą ze sprawozdań powizytacyjnych Diecezji Wrocławskiej z 1679 i 1687 roku. Informują one, że nauczyciel Michalides Pauluczył ponad 30 lat w biedrzychowickiej szkole. Za swoją pracę otrzymywał od zamożniejszych chłopów 1/4 korca pszenicym (1 korzec - 74,1 litra), tyle samo jęczmienia i jeden bochenek chleba. Chłopi tzw. małorolni dawali mu 1 srebrny grosz i 1/2 bochenka chleba. Nauka w tej trzyklasowej szkole była w tym czasie nieobowiązkowa. Szkoła podlegała klasztorowi Norbertynów w Czarnowąsach.

Pierwszy budynek szkolny był drewniany i kryty słomą. Można wnioskować, żę powstał najpóźniej w pierwszej połowie XVII wieku, gdyż w kronice wiejskiej można przeczytać, że "niktz mieszkańców nie pamięta jak długo budynek szkolny stoi na tym miejscu". W 1815 roku powstała parterowa szkołamurowana, a w 1835r. dobudowano piętro.

Obecnie mamy szkołę ośmioklasową. W roku szkolnym 2017/2018 uczy się w niej 74 uczniów z Biedrzychowic, Starych Kotkowic i Zwiastowic. Do obwodu Szkoły nalezy jeszcze wioska - Wróblin. Szkoła ma dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt sale lekcyjne, pracownię komputerową ze światłowodowym dostępem do Internetu, biblioteką z Centrum Informacji Multimedialnej, stołówkę (kuchnię), świetlicę.

W roku szkolnym 2017/2018 uczy w  Szkole 19 nauczycieli.