Szkoła Podstawowa im. siostry Anny Kaworek w Biedrzychowicach

Szkoła Podstawowa im. siostry Anny Kaworek w Biedrzychowicach

48-250 Biedrzychowice

Biedrzychowice 110

tel. 77 437 17 26

E-mail: sp.biedrzychowice@gmail.com; spbiedrzychowice@glogowek.pl

Kadra

mgr Barbara Stolarewska

dyrektor szkoły

język polski (kl. VII, VIII)

 

mgr Ewa Gocz

edukacja wczesnoszkolna - klasa II

technika (klasa IV,V)

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (kl. I i III)

zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się kl.4/5 i 7/8

wychowawca klasy II

świetlica

mgr Karolina Zgorzelska

edukacja wczesnoszkolna klasa I

wychowanie fizyczne (kl. I i VII/VIII)

wychowawca klasy I

gimnastyka korekcyjna (kl.I-III)

świetlica

mgr Anna Wołochowska

język polski (kl. V, VI)

historia (kl. V,VII, VI  VIII)

wiedza o społeczeństwie (kl.VIII)

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

mgr Elwira Lerch- Stanula

język mniejszości narodowej - niemiecki (kl. I - V)

język niemiecki (kl. VII, VIII)

wychowawca klasy V

mgr Radosław Zielonka

język angielski (kl. I, II, V, VII, VIII)

wychowawca klasy VIII

świetlica

mgr Agnieszka Foryś - Wanżewicz

wychowanie fizyczne (kl. III - VIII)

wychowawca klasy IV

SKS

świetlica

opiekun Samorządu Uczniowskiego, 

mgr Gabriela Kobiałka 

bibioteka szkolna,

świetlica

plastyka (kl. IV- VII)

pedagog szkolny

mgr Joanna Goetz

matematyka (kl. V, VI, VII, VIII)

fizyka (kl. VII i VIII)

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

wychowawca klasy VII

kółko matematyczne

mgr Patrycja Jary

edukacja wczesnoszkolna - kl. III

świetlica 

rewalidacja

wychowawca klasy I

mgr Eulalia Burek

religia (kl. I - VIII)

 

mgr Denis Kruk

informatyka (kl. V- VIII)

język angielski (kl. III, kl. IV)

mgrMarcin Imiołek

 

muzyka (kl. I- VIII)

mgr Daniela Groetschel

zajęcia logopedyczne

mgr Brygida Labisz

chemia (kl.  VII, VII)

biologia (kl. V - VIII)

mgr Ireneusz Rut

doradztwo zawodowe (kl. VII, VIII)

wychowanie fizyczne kl. II

mgr Iwona Pawlisz

geografia (kl. V, VII, VII)

mgr Bernard Burek

edukacja dla bezpieczeństwa (kl. VIII)

 mgr Adrian Kolenda 

wychowanie do życia w rodzinie

Artykuły